Подобряване на мобилността на работещи и безработни

slavka/ февруари 23, 2019/ Новини/ 0 comments

На  13 -03-2019  МТПП организира  обучение по проект Проект „Подобряване на мобилността на работещи и безработни“ N:16.4.2.052, е-MS код ROBG-170, е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие в рамките на програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020. Допълнително  ще бъдат изпратени  поканите и програмата  , ако има въпроси свържете  се с нас.

Среща на тема приемане на План-прием в 7-ми клас по профили и професии

slavka/ февруари 12, 2019/ / 0 comments

На 12-02-2019 ще с е проведе среща на тема приемане на План-прием в 7-ми клас по профили и професии.Можете да се запознаете с предложението и да се свържете с нас за коментар. Този избор ще определи с какви потенциални работници ще разполагаме след 5 години ако не реагирате сега ще трябва да се примирите с факта, че и след 5

Read More